ספרים, כתבי יד, מכתבים, חפצים ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

מכירה נסגרה arrow-down

המכירה התקיימה בתאריך 26/12/18


מכירה Online 17 פריט 1

auction search

מזרח – ליטוגרפיה צבעונית מאויירת – ירושלים, ראשית המאה ה-20

מזרח, ליטוגרפיה צבעונית, עם איורים. ירושלים, [ראשית המאה ה-20?].
איורים צבעוניים נאים של משה ואהרן, בית המקדש, הכותל ומקומות קדושים נוספים. במרכז הלוח קטע מודפס על ירושלים, חברון וצפת והמקומות הקדושים.
32.5x41 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. מספר קרעים, משוקמים באופן מקצועי, ללא חסרון.

מחיר פתיחה200$ נמכר ב350$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 2

auction search

ארבעה דפי "שויתי", עם מנורות "למנצח"

ארבעה דפי "שויתי", עם מנורות למנצח", לתליה על קיר בית הכנסת - נתונים במסגרות. [ארצות המזרח / ארץ ישראל, המאה ה-20].
שלושה דפים על נייר ודף אחד על קלף. באחד מהדפים שמות מלאכים לשמירה. בדף הקלף שולבו שמות העולמות: "אצילות בריאה יצירה עשיה".
4 דפים (שלושה מתוכם על נייר ואחד על קלף). גודל ומצב משתנים. כל הדפים נתונים במסגרות ולא נבדקו מחוץ להן.

מחיר פתיחה300$ נמכר ב375$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 3

auction search

שלושה דפי שויתי גדולים לתליה על קיר בית כנסת – ארצות המזרח

שני דפי "שויתי" גדולים לתליה על קיר בית הכנסת:
1. דף גדול בכתב-יד, "שויתי ה' לנגדי תמיד", עם תפילת 'בריך שמיה' ופסוקים נוספים. [ארץ ישראל או ארצות המזרח, שנות התר"צ, שנות השלושים של המאה ה-20].
בתחתית הדף כתובת הקדשה: "זאת המנורה[!] נדבת האדון יוסף חי בן נסים בגדאדי והקדיש אותה לבית הכנסת על שם המנוח הבחור בנו דוד חי ותעלה נשמתו במחה"צ אכי"ר ותנצב"ה - נפטר בתשעה עשר סיון שנת תר"ץ תנצב"ה.
גובה: 66 ס"מ.
2-3. שני דפי "שויתי" ענקים צבעוניים, עם שלוש מנורות. [ארץ ישראל], תשל"ח [1978].
שני עותקים שנעשו באותה מתכונת:
בראש הדף כתובת "דע לפני מי אתה עומד", "שויתי ה' לנגדי תמיד". במרכז הדף שלוש מנורות מעוטרות בצבעי זהב אדום, תכלת וכסף, מעליהן שני לוחות הברית.
בתחתית הדף האחד כתובת הקדשה: "זאת המנורה נדבת מר שמואל ואשתו רחל סולימנוב בהצלחתם בהצלחת[!] וכל משפחתם ה' יאריך ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים - בשנת תשל"ח". בתחתית הדף השני: "זאת המנורה נדבת מר שמואל ורחל סולימנוב הי"ו לעילוי נשמת מור אבי אליהו בן שלמה ומרת אמי רחל בת שלמה, הבחור רחמים בן רחל ורחמים בן ישראל ורחל בת יחזקאל תנצב"ה - בשנת תשל"ח".
גובה: 100 ס"מ.
שלושה דפים. מצב משתנה.

מחיר פתיחה200$ נמכר ב275$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 4

auction search

לוח שיויתי – ליטוגרפיה צבעונית מאויירת – ירושלים, תרפ"ט

לוח שיויתי גדול ומאוייר, ליטוגרפיה צבעונית. ירושלים, תרפ"ט [1929].
במרכז הדף הפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד", ומתחתיו איור המנורה. מסביב להם איור צבעוני גדול ומעוטר, בו משולבים פסוקים ואיורי המקומות הקדושים.
52.5x44 ס"מ. מצב טוב. שוליים תחתונים מעט חתוכים, עם פגיעה קלה בתחתית האיור. מעט כתמים. קמטים וקרעים קטנים בשולי הדף.

מחיר פתיחה150$ נמכר ב238$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 5

auction search

"מזרח" וקישוטים לסוכה – שלוש ליטוגרפיות צבעוניות

שלוש ליטוגרפיות צבעוניות ונאות, שני קישוטים לסוכה ו"מזרח":
1. קישוט לסוכה, ליטוגרפיה צבעונית, עם פסוקים ושמות האושפיזין, מעשה ידי חיים מחבוב. המדפיס ליפשיץ, ירושלים, [ראשית המאה ה-20].
2. לוח שיויתי, ליטוגרפיה צבעונית מעוטרת, עם איור המנורה, פסוקים ושמות קדושים רבים. [ירושלים? המאה ה-20].
3. מזרח, ליטוגרפיה צבעונית עם איורים, ביניהם דמויות משה ואהרון, שנים עשר השבטים וסמליהם, ואיורי סצנות תנכיות. [ירושלים? המאה ה-20].
3 ליטוגרפיות. גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה200$ נמכר ב350$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 6

auction search

דף מאוייר לזכר רבי אפרים אלנקאווה מתלמסאן – ליטוגרפיה צבעונית – אלג'יר

דף צבעוני בהדפסה ליטוגרפית, "כתר תורה, מצבת קבורת מורנו זי"ע בעיר תלמסאן יע"א", לזכרו של רבי אפרים אלנקאווה זצ"ל. אלג'יריה, [המאה ה-20].
במרכז הדף איור ציונו של רבי אפרים אלנקאווה, ומסביבו ארבעה איורים המתארים סצנות הקשורות לאגדות אודותיו, ביניהן איור המתאר את "יום בוא הרב זצ"ל לעיר תלמסאן על אריה ובפיו נחש". בתחתית הדף כיתוב בו מוזכרת שנת עלייתו לעיר תלמסאן ותאריך פטירתו.
רבי אפרים אלנקאווה (נפטר בשנת ר"ח, 1448), חי בזמנו של ר' יצחק בר ששת (הריב"ש) ונזכר בספרו שו"ת ריב"ש. נודע כצדיק וקדוש, ואגדות רבות נרקמו סביב דמותו. חיבר את ספר "שער כבוד ה'", שנדפס בתוניס תרס"ב, בנושא השגות הרמב"ן על ספר "מורה נבוכים". החיד"א כתב עליו: "רב גדול בעיר תלמסאן ומלומד בניסים". קברו בעיר תלמסאן היה מרכז לעלייה לרגל.
32x42 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. קמטים. קרעים קלים בסימני הקיפול, מודבקים מאחור בנייר דבק.

מחיר פתיחה150$ נמכר ב238$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 7

auction search

מלך פולין מקבל את מגורשי ספרד – ליטוגרפיה

דיא פערטרייבוננדער יודען אויס שפאניען אונד פארטוגאל אים יאהרע 1492 אונד דערען אויפנאהמע דורך קאניג קאזימיר אין פאלען [מלך פולין קז'מייז' מקבל את היהודים שגורשו מספרד ומפורטוגל בשנת 1492]. ליטוגרפיה. ללא ציון מו"ל ומקום הוצאה. [אירופה (?), סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20 בקירוב].
בהדפס נראים יהודים כורעים ברך בפני מלך פולין קז'מייז' (כנראה קז'מייז' הרביעי) המקבל אותם בברכה.
המלך קז'מייז' הרביעי (1427-1492) זכור לטוב כמי שחיזק ועיגן את מעמדם החוקי של יהודי פולין. עם זאת, גל המגורשים הגדול מספרד ופורטוגל הגיע לפולין לאחר מותו.
37.5X21.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים. קמטים וסימני קיפול רבים. קרעים בשוליים. פגמים בהדפס, בסימני הקיפול. פיסות נייר דבק מוצמדות לשולי הדף בצדו האחורי.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב1,250$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 8

auction search

דף "יאהרצייט" לתלייה – עיצוב נאה בדפוס ליטוגרפי – ירושלים

"לוח יום פקודה", דף יאהרצייט לתלייה בפורמט גדול, עם מקום לרישום שמות הנפטרים בכל חודש. ירושלים, [ראשית המאה ה-20?]. עברית ויידיש. דפוס א. ל. בריסק.
עיצוב נאה, משולב בפסוקים ומובאות ממקורות שונים המתארים את מחזור חיי האדם, מלידתו ועד לפטירתו. לצד חלק מהפסוקים, תרגום ביידיש.
הדפסה בדיו במספר צבעים, ורוד, סגול בהיר ודיו ירוקה מוזהבת.
40x50 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. סימני קיפול, עם קרעים קלים בשוליים. פגמים קלים.

מחיר פתיחה150$ נמכר ב375$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 9

auction search

קמיע ושמירה לשריפה וליולדת – ירושלים, תרל"ד

מודעה לתליה על קיר - קמיע ושמירה לשריפה וליולדת ומכל דבר רע, מאת רבי יוסף אליגולא. דפוס ישראל דוב פרומקין (מו"ל עתון "החבצלת"), ירושלים, [תרל"ד 1874].
"אל נא אחי תחשובו עלי שאני כותב קמיעות חלילה כדי להרויח המעות...", כולל הסכמה מעניינת מהראשון-לציון רבי אברהם אשכנזי. נדפס בדיו שחורה על גליון נייר גדול במיוחד.
קמיע זה נדפס במספר גרסאות, לפנינו גליון עם ההסכמה בראשו (וללא חלק מהציורים).
40x66 ס"מ, בקירוב. מצב בינוני. נייר שביר. כתמים ופגמים. קרעים וחורים קטנים עם חסרון. סימני קיפול.
ש' הלוי 224.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב138$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 10

auction search

קמיע מודפס כנגד מגיפה – וורשא, תרכ"ז

דף מודפס, "שויתי ה' לנגדי תמיד", קמיע כנגד מגיפה, עם איורים ושמות קדושים. וורשא, [תרכ"ז] 1867.
במרכז הדף איור מרובע ובתוכו עיגול, ומתחתיו איור יד. בתחתית הדף: "קבלה מר’ אליעזר מגארמיזא בעל התוס’ ז"ל שמירה למגפה ושריפה ... וגם האר"י הקדוש ז"ל הביא בכתב ידו ... וגם מר’ אליהו בעל שם טוב זלה"ה. קמיע זו הובאה בשער היחודים [לר’ חיים וויטאל] מהאר"י ז"ל דפוס לעמבערג [תרט"ו] דף ל"ב ע"ב".
31x23.5 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. קרעים בשולי הדף ובסימני הקיפול.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב325$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 11

auction search

קמע נישואין עממי – פרס, המאה ה-20

קמע נישואין עגול. פרס, [ראשית המאה ה-20 בקירוב].
פליז חקוק.
קמע עגול, עם שני חורים נקובים בשוליו. פנים: שתי דמויות המושיטות זו לזו יד. כתובת באותיות עבריות חקוקה לשולי הקמע: "מחובת זכאן ביבואי דוסתי מהר(?(". גב: עיטור בדוגמת פרח מרובה עלי כותרת. בתוך כל אחד מן העלים חקוקה אות עברית. דמויות מעין אלו מופיעות על קמעות לאהבה, להצלחת הנישואין ולהגנה על כלות.
קוטר: 4.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. כיפופים.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב275$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 12

auction search

לקט קמעות קלף ונייר – לשמירה, לפרנסה, להצלה מעין הרע ולהצלחת הריון

לקט של 15 קמעות קלף ונייר. [ישראל, המחצית השנייה של המאה ה-20].
בלקט 15 קמעות רובם כתובים על קלף וכמה מהם על נייר (בהם קמע "האילן הקדוש" מודפס), להצלחה, לרפואה, להצלה מעין הרע ומכישופים, לשמירה ועוד. בין הקמעות קמע קלף "ביראה אותו תעבודו", סגולה לפרנסה הגאון הקדוש רבי משה טייטלבוים בעל "ישמח משה" וקמע שנכתב להצלחת הריון – "יתקיים הוולד עד תשעה חודשים שלמים ותלד בנחת ובשעה טובה... ויצא הוולד לאוויר העולם... ויחיה ויתקיים". לשניים מהקמעות נוספה פיסת נייר ארוכה עם שם מקבל הקמע.
גודל ומצב משתנים. מצב כללי בינוני עד גרוע. כתמים. קרעים. שניים מהקמעות מצופים ניילון שקוף, מוכתמים ופגומים. קמע אחד לא נפתח; נתון בעטיפת ניילון ונראה כי הוא במצב גרוע מאד. קמע נוסף במצב גרוע. כתמי עובש. פגמים בקלף.

מחיר פתיחה80$ נמכר ב150$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 13

auction search

שני קמעות קלף – לשמירה ולהגנה מלילית

שני קמעות קלף. [ארצות המזרח, המחצית הראשונה של המאה ה-20].
1. קמע "למשמרת ללנוק"ז" [לנושא קמע זה], נושא צירופי שמות, חמסה ופגיונות.
25.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. מחיקות וכתמים. קמטים וסימני קיפול
2. קמע לשמירת "... בניה ובנותיה של רחל בת לאה ולא תשכל עוד את פרי בטנה ותציליה מלילית... ומאגרת בת מחלת ומחלת ומנעמה ומשדים של ע אומות...". בהמשך הקמע תשבצי צירופים וכתובת ב"כתב מלאכים".
51 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. מחיקות. קמטים וסימני קיפול.

מחיר פתיחה150$ לא נמכר

מכירה Online 17 פריט 14

auction search

שויתי' על קלף / קמיע על מזוזת קלף

שני פריטי קלף:
* מזוזה על קלף. בצדה השני נוסח קמיע עם שמות וחותמות מלאכים, הצלה על "הנושא קמיע זו מאימה ויראה ומעין הרע ומכל מיני כישוף...".
* דף קלף מאויר - שויתי, עם מנורת 'למנצח'. קרוע ופגום, עם פגיעה בטקסט.
2 פריטי קלף. גודל ומצב משתנים.

מחיר פתיחה80$ נמכר ב113$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 15

auction search

לוח קיר – לוח שנה לשנת תקס"ה – זולצבאך, תקס"ד

לוח שנה לתלייה על קיר, לשנת תקס"ה. זולצבאך, [תקס"ד 1804]. עברית עם מעט יידיש.
לוח שנה עם פירוט חודשי ותקופות השנה - כולל התייחסות ללוח הכללי, לתלייה על קיר. בכל חודש נדפס זמן המולד להכרזה בבית הכנסת, ביידיש.
36x44.5 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים. פגמים. קרעים קלים וקמטים בשוליים. סימני קיפול עם הדבקות נייר דבק בצד השני, לחיזוק.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ואינו מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב163$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 16

auction search

לוח קיר – לוח מנהגי בית כנסת לשנת ת"ש – ווילנא, תרצ"ט – דף בפורמט גדול

לוח מנהגי בית הכנסת לשנת ת"ש, עם כל המועדים והצומות, מולדות ותקופות, קריאת הפרשיות וההפטרות, פרקי אבות, סדר הושענות ושארי הנהגות. הוצאת "ראם", ווילנא, [תרצ"ט] 1939. עברית ומעט יידיש.
דף בפורמט הגדול, הכולל את זמני המולדות ביידיש ואת המנהגים על פי סדר החודשים.
59.5x84 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. כתמים. סימני קיפול. קרעים בסימני הקיפול ובשולי הדף. קרע עם חסרון במרכז הדף.

מחיר פתיחה50$ נמכר ב225$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 17

auction search

דף מודפס – "תנאים" לאמירה בחג השבועות ובשמחת תורה – הנובר, המאה ה-19

דף מודפס לתליה, "תנאים, אלה דברי התנאים והברית", לקריאה בחג השבועות ובשמחת תורה, מאת רבי שמעון בלומענפלד. הנובר, [שנות הת"ר].
"שטר תנאים" לאמירה בחג השבועות ושמחת תורה, מאת "אבי ומורי זצ"ל שמעון במהו"רר יצחק בלומענפעלד בעל המחבר פני שמעון מק"ק מיטאווי בקורלאנד". בסוף הטקסט נדפסו שתי חידות.
26.5x22.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. מודבק על גבי לוח קרטון, עם קרעים ושברים.

מחיר פתיחה60$ נמכר ב225$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 18

auction search

דף מודפס – הודעה על הדפסת מהדורת ש"ס חדשה, עם עמוד דוגמא – וינה, תקנ"א

כפולת דפים מודפסת, הודעה על הוצאת מהדורת ש"ס חדשה, עם עמוד מודפס לדוגמא. וינה, [תקנ"א] 1791. עברית, גרמנית ויידיש. 
הודעה על הוצאת מהדורת ש"ס חדשה מאת המדפיס יהודה ליב ליסאוויר, בה מזכיר המדפיס את הספרים הקודמים שהדפיס, משבח את המהדורה העומדת לראות אור ומונה את מעלותיה. ההודעה מיועדת אל המנויים על ספרי המדפיס, ומפורטת בה אופן חלוקת התשלומים על הש"ס. ההודעה נדפסה בגרמנית, עברית ויידיש. בעמוד השני נדפס לדוגמא העמוד הראשון של מסכת ברכות. 
מעבר לדף השני רישום ארוך בכתב-יד (כחצי עמוד) - טיוטת מכתב [?] מליצית. חותמות ארכיון לייזר ראן (מחבר הספר "ירושלים דליטא" וספרים נוספים לתולדות יהדות ליטא).
[2] דף. 38.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים. קרעים בסימני הקיפול. קרעים קלים, בלאי וקמטים בשולי הדפים.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב1,125$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 19

auction search

מכתב מהקהילה הפורטוגזית באמשטרדם לרבני איטליה, 1738

As Cabesas Geraēs. Da Universidade dos Judeus de Veneza. אמשטרדם, 1738. פורטוגזית.
מכתב מודפס, נשלח מטעם הגבאי והנשיא של "אוניברסיטת היהודים של ונציה" בקהלת האנוסים של אמשטרדם, אל רבני איטליה רבי יעקב בליליוס (Jaacob Belilios) ורבי יעקב סארוואל (Jaacob Saraval). המכתב עוסק בצורך להסמיך שליחים לבצוע עסקה מסחרית לטובת "האוניברסיטה "(נזכרים בנקים, הלוואה כספית, תנאי-תשלום ואחוזי רווח).
3 עמ', 38.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים ופגמים קלים. קרעים בשוליים ובקוי הקיפול.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב250$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 20

auction search

דף תפילה בפורמט גדול – "אל מלא רחמים" ותפילות נוספות – אירופה, שנות הת"ר

דף תפילה בפורמט גדול, עם תפילת "אל מלא רחמים", תפילות נוספות לימים נוראים ולשלושה רגלים ותפילת תשליך. [אירופה, שנות הת"ר]. עברית ויידיש.
38x47 ס"מ. מצב בינוני-גרוע. מעט כתמים. קרעים בשולי הדף. קרעים בסימני הקיפול (הדף חתוך לשני חלקים).

מחיר פתיחה100$ נמכר ב125$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 21

auction search

סדר תפילת תשליך – דף בודד – פיורדא

דף בודד, סדר תפילת תשליך. פיורדא, [המאה ה-19?].
סדר תפילת תשליך. לתפילת "יהי רצון" נוסף תרגום ביידיש. בשולי הדף התחתונים: "נדפס בק"ק פיורדא".
דף, 20.5x23 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. קרעים וקמטים קלים בשולי הדף. קרע קטן סמוך לשוליים. סימני קיפול, עם מעט קרעים.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב350$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 22

auction search

כתב הכשר על גבינות הולנדיות – מאת רבי יהודה יידל הורביץ אב"ד מאסטריכט, הולנד, תקס"ז

כתב הכשר על גבינות, בכתב-ידו וחתימתו של רבי יהודה יידל הורביץ, רב ומורה צדק במאסטריכט. מאסטריכט (הולנד), תקס"ז [1807].
"הגבינות של כמר ליזר בר יקותיאל הכהן מאישזען נעשים בהכשר ע"י משגיחים יראים ושלמים וגם אני בעצמי הלכתי למדינת לימבורג ומצאתי ת"ל הכל בהכשר גמור. וגם קניות החלב מהכפריים נעשה כדינו... ומעתה כל ישראל מותרים לאכלם אפילו שלא בשעת הדחק...".
בתחתית הדף, לאחר חתימתו, חותמת השעווה של רבי יהודה יידל הורביץ - ששימש כרבה של מאסטריכט שבהולנד, וכרב ראשי לכל מחוז לימבורג והסביבה.
דף, 19.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול, בלאי ומספר קרעים.

מחיר פתיחה200$ נמכר ב450$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 23

auction search

עלון מודפס – תשובה הלכתית להיתר מאה רבנים – קלן, תרנ"א

עלון מודפס, "למרנן ורבנן היראים והשלמים בשלש ארצות שלמא כלא" - תשובה הלכתית להתיר לאיש לשאת אשה שניה על אשתו ש"נטרפה דעתה", מאת רבי צבי הירש ב"ר פלאטא. קולוניה (קלן, גרמניה), תרנ"א [1891].
נכתב ונדפס ע"י רבי צבי הירש פלאטא, רב בעיר קלן שבגרמניה, ונשלח אל עמיתיו הרבנים בבקשה שיצטרפו ויחתמו עמו על "היתר מאה רבנים". לאחר תשובתו באה (בדפוס) הסכמת הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור אב"ד קובנה, שמצטרף להיתר.
[2] דף. 28 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, קרעים ובלאי. סימני קיפול.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב175$ כולל עמלת קונה

מכירה Online 17 פריט 24

auction search

דף תפילה – קינה על פטירתו של "החפץ חיים" – ברלין, תרצ"ד

דף תפילה בעד נשמת רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, בעל "החפץ חיים", מאת חיים ברודי. [ברלין, ג' בתשרי תרצ"ד 1933].
22x29 ס"מ. מצב טוב-בינוני. מעט כתמים. קרעים בסימני הקיפול.
לא נרשם במפעל הביבליוגרפיה ולא מופיע בקטלוג הספריה הלאומית.

מחיר פתיחה100$ נמכר ב213$ כולל עמלת קונה
הצג 24 מתוך 395 פריטים

הצטרף לרשימת התפוצה שלנו

קנייה / מכירה בקדם

המומחים שלנו ישמחו לבחון את הפריטים אשר ברשותכם ולהעריכם ללא עלות או התחייבות להכניסם למכירה

איך מוכרים?

התחילו לאסוף פיסות היסטוריה יהודית וישראלית או מצאו את הפריטים המתאימים במיוחד לאוסף שברשותכם.

איך קונים?