Books, Manuscripts, Letters, Objects Books, Manuscripts & Rabbinical Letters

Auction Closed arrow-down

The Auction was held on 10/07/18


Auction Online 15 Lot Number 1

auction search

Torah Case Wrapper – North-Africa, 1926

מעטפת-בד לתיק של ספר תורה, צבועה ביד. [צפון אפריקה], הקדשה משנת תרפ"ו.
בד כותנה; צבע כחול, ירוק ושחור.
במרכז המעטפת מצויר מגן דוד גדול, ובתוכו משורטט הפסוק "שויתי ה' לנגדי תמיד כמבא [כי מימיני בל אמוט]" והמילים "מגן דוד". משני צדי מגן הדוד מצוירים שני זוגות של לוחות הברית; בזוג הימני כתובות מילות הפתיחה של כל דיבר מעשרת הדברות, ובתוך מלבן בבסיס זוג הלוחות הימני וכן בתוך זוג הלוחות השמאלי מופיעים כל יתר פסוקי עשרת הדברות בנוטריקון. מעל מגן הדוד ולוחות הברית מצוירים כתרי תורה, ולאורך כל שולי המעטפת מופיעים פסוקים: "[אתה הר]את לדעת כי ה' הוא האלהים...יהי ה' אלהינו עמנו כאשר היה עם [אבותינו]... [ויהי בנ]סע הארון ויאמר משה קומה ה' ויפצו אויבי[ך]..." ועוד. בשורה נוספת סביב שולי המעטפת מופיעים חלקים מנוסח "בקשה לפני קריאת התורה" לפי מנהג הספרדים: "הריני מקבל קבלת התורה... קבלה גמורה ושלמה... [לדעת רשב"י הקדוש] ולדעת בנו ר"א הקדוש...". בתחתית המעטפת כתובת הקדשה: "שלמה בן חיים אלעזר צה אשר איבה אמרדכי חעכט ח' תמוז תרפו".
126X79 ס"מ. מצב בינוני. קרעים וקרעים חסרים. פרימות. טלאים. צבע דהוי. כתמים. כתובות מטושטשות ומחוקות.

Opening200$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 2

auction search

Three Wimpels for Torah Scrolls – Germany, Beginning of 20th Century

שלושה וימפלים מצוירים. [גרמניה], תרנ"ד [1894], תרס"ד [1903], תרס"ח [1907].
בד פשתן; צבעים.
1. וימפל מברית המילה של "יוסף בן שמען נולד [...] ו סיון תרנ"ד [1894]". ארבע יריעות בד ועליהן אותיות משורטטות ועיטורים צבעוניים. מצב בינוני-גרוע. כתמים רבים. מעט קרעים. העיטורים דהויים מעט.
2. וימפל מברית המילה של "שמעון בר מאיר נולד [...] ט חשון תרס"ד [1903]". ארבע יריעות בד ועליהן אותיות משורטטות וצבועות בצהוב. מצב בינוני. כתמים. פרימות וקרעים. האותיות דהויות.
3. וימפל מברית המילה של "יצחק (Hellmut Loeb) בר אשר נולד [...] כ"ז תשרי תרס"ח [1907]". ארבע יריעות בד, אותיות ססגוניות משורטטות בצבע ואיור מפורט של חופה. לשולי הוימפל תפורה אמרת סרט משי ורוד. מצב בינוני-טוב. כתמים. פרימות באמרה.
רוחב: 18.5 עד 22.5 ס"מ, אורך: 312 עד 328 ס"מ.

Opening100$ Sold For110$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 3

auction search

Three Wimpels for Torah Scrolls – Germany, 18th-19th Centuries

שלושה וימפלים [אבנטים] לספר תורה. [גרמניה], המאה ה-18 והמאה ה-19.

1. וימפל רקום (מחציתו הראשונה חסרה). תק"ה [1745]. אותיות ועיטורים נאים, רקומים בחוטים צבעוניים.
אורך: 182 ס"מ. מצב בינוני. מחציתו הראשונה של הוימפל חסרה. קרעים חסרים. פרימות. כתמים.
2. וימפל רקום (יריעה אחת). [ראשית המאה ה-19?]. היריעה רקומה באותיות נאות ומעוטרת בדמויות אדם, בבעלי חיים ובצמחים.
אורך: 90 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. קרעים חסרים. כתמים. פרימות.
3. וימפל מברית המילה של "נתנאל ב"כ מאיר ביער שליטא נולד [...] ו תשרי תרל"ג [1872]". ארבע יריעות בד בעלות אמרת סרט אדום. האותיות והעיטורים משורטטים וצבועים בצבעים בהירים.
אורך: 340 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני. קרעים וקרעים חסרים. כתמים.
Opening200$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 4

auction search

Paper Ornaments for Sefer Torah – Iran, 1925

שני עיטורי נייר לספר תורה. [איראן?], תרפ"ה (1924/1925).
ניר; דיו; עפרונות צבעוניים.
שתי פיסות ניר עבה בצורת משולשים קטומי פינות, המעוטרות בפרחים ובכתיבה קליגרפית. על האחת מופיע הפסוק "ה' וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל אלה החקים והמשפ' והתורת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל", ועל השניה מופיעה הקדשה "בינו' תיק זה וספר תורה שבו הקדי'[ש] אתו ה"ה יהונתן בן המ' אברהם נע' ה"ה עזיזאלה בן ה"מ אליהו נע' שנת תרפה" לפ"ק". העיטורים נועדו להצמדה לצדו הפנימי של תיק לספר תורה.
19.5X22 ס"מ. בקירוב. מצב בינוני-טוב. כתמים. עקבות הדבקה בשוליים. קרעים מזעריים בשוליים.

Opening100$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 5

auction search

Amulet on Parchment, Placed in Cloth Pouch

קמיע קטן על רצועת קלף, כיתובי שמות קדושים בכתיבת סת"ם. [המאה ה-19/20 בקירוב].
נתון בנרתיק תפור, מבד (סאטן) לבן.
גודל הקלף: כ-2.5X11.5 ס"מ. גודל הנרתיק: כ-5.5X3 ס"מ. מצב טוב. כתמים בנרתיק הבד.

Opening50$ Sold For130$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 6

auction search

Shiviti Plaque – Copper Engraving on Parchment – Livorno, 1793

לוח "שויתי", מאת רבי אברהם אלנקאר. ללא ציון מוציא לאור, [ליוורנו?, תקנ"ג].
תחריט על קלף.
מחצית מלוח "שויתי" עם צורת המנורה וכליה. בחלק שלפנינו מופיע עיטור בצורת קשת פרסה, מוקף בקטעים קבליים. בתוך הקשת מביא המחבר, רבי אברהם אלנקאר (יליד צפון אפריקה, פעל באיטליה, נפטר בשנת תקס"ד), לקט מדברי רבי חיים באכנר [בוכנר] (לקנבך, אוסטריה, ש"ע–תמ"ד), שהביא משם המהרש"ל בדבר חשיבות אמירת מזמור "למנצח בנגינות" הכתוב בכתב יד בצורת המנורה: "להיות זריז בכל יום לומר מזמור למנצח בנגינות הכתוב בכ"י בקלף בצורת מנורה כי כן סגולתו מודעת לכל יודעי דעת...". עוד הוא מציין כי ב"שויתי" זה המזמור וכל אותיותיו "לא באו [בדפוס] כי עבודת הקודש אליהם", ואת זכויותיו על הדפוס ואיסור ההעתקה ממנו.
דף קלף, 17X12.5 ס"מ. הדף נחתך מלוח "שויתי" שכלל גם חלק נוסף, שווה בגודלו, עם צורת המנורה. שארית מחלק זה עדיין מחוברת לדף שלפנינו. מצב בינוני. קרע חסר במרכז הדף. כתמים. קמטים. הדיו דהויה ובלתי קריאה בכמה מקומות.

Opening300$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 7

auction search

Miniature Parchment Sheet – Shiviti and LaMenatze’ach Menorah

דף קלף, בכתיבה קליגרפית מרובעת [ארצות המזרח, המאה ה-19/20 בקירוב].
"שיויתי" ומנורת "למנצח", עם כיתובים קבליים שנכתבו בנוטריקון ראשי תיבות.
קלף דק 10.5 X 7.2 ס"מ. מצב טוב. כתמים קלים.

Opening50$ Sold For50$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 8

auction search

Four Printed Protection and Amulet Leaves – For “Child and Birthing Mother”

ארבעה דפי שמירה וקמיעות מודפסים לרך הנולד ולאמו היולדת. [ירושלים, המאה ה-20].
בכותרות הדפים: "שמירה להילד מהבעל שם טוב זצלה"ה", "מזל טוב לזכר", "שמירה לילד וליולדת".
4 דפים. גודל משתנה. מצב משתנה, טוב-בינוני.

Opening100$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 9

auction search

Silver Amulet for Protecting the House and for Success – Ottoman Empire, Beginning of the 20th Century

קמע כסף לשמירה על הבית ולהצלחה. [האימפריה העות'מאנית, סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20].
כסף נמוך (?) מוטבע.
קמע עגול, במרכזו מגן דוד ובתוכו המילה "שדי". סביב מגן-הדוד עיטורים צמחיים, כוכבים ומסגרת מסוגננת. כתובת היקפית: "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך, הקב"ה יתן ברכה והצלחה בכל מעשי ידיך". בשני צדי הקמע קבועים קולבים.
קוטר: 48 מ"מ. מצב טוב. כיפופים. פגמים קלים. כתמים.

Opening200$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 10

auction search

Esther Scroll – Beginning of 20th Century

מגילת אסתר. [ירושלים?, ראשית המאה ה-20 בקירוב].
דיו על קלף, בכתיבת סת"ם נאה במיוחד, כתב "בית יוסף" אשכנזי.
גובה הקלף 53 ס"מ. 3 יריעות, 12 עמודות, 42 שורות בעמודה. מצב בינוני-טוב. חלק מהאותיות דהויות עם פגמי-קילוף בדיו. נקבי-עש קלים על הטקסט.

Opening200$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 11

auction search

Esther Scroll – According to the Rite of Gaon of Vilna and the Chatam Sofer – With Serifs

מגילת אסתר. [ליטא?/הונגריה?, שנות הת"ר בקירוב - סוף המאה ה-19 או ראשית המאה ה-20].
דיו על קלף, בכתיבת סת"ם נאה, כתב "בית יוסף" אשכנזי. ביריעה הראשונה: עיטורי תגים בראשי העמודות.
"עשרת בני המן" נכתבו באמצע עמודה בגודל אותיות רגיל (ולא מוגדל), כדעת הגר"א – שכן לפי דעת הגר"א מווילנא והחתם סופר, יש לכתוב את 11 השורות של "עשרת בני המן" בגודל אותיות זהה לשאר המגילה. לדעות אחרות יש לכתוב את "עשרת בני המן" בעמודה שלימה ובאותיות גדולות. כיום מצוי המנהג לכתוב את כל המגילה רק ב-11 שורות, כדי לצאת ידי כל הדעות ["עשרת בני המן" בעמודה שלימה, אך בגודל אותיות זהה לשאר המגילה]. אולם בשנות הת"ר עוד היו נוהגים בליטא והונגריה לכתוב את המגילות כדעת הגר"א, כמו המגילה שלפנינו.
גובה הקלף 43.5 ס"מ. 3 יריעות, 8 עמודות, 45 שורות בעמודה. קלף דק. מצב בינוני. קרע גס בעמוד הריק שלפני העמודה הראשונה. כתמים וקמטים רבים. בכמה שורות סדקים על הדיו. רוב האותיות בדיו שחורה ועמידה.
נתונה בקופסת גליל פח 55 ס"מ, חלודה, וללא מכסה.

Opening100$ Sold For240$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 12

auction search

Printed Megillat Esther – Berlin, Beginning of 20th Century

מגילת אסתר מודפסת גלולה על ידיות עץ. הוצאת בית מסחר הספרים של מ. גינצר, ה.(?) ליין, ברלין, [ראשית המאה ה-20?].
המגילה נדפסה ב-16 טורים. בתחילתה נדפסו ברכות קריאת המגילה ובסופה נוסח "אשר הניא" ו"שושנת יעקב".
אינה מופיעה בקטלוג הספריה הלאומית.
גובה הנייר: 10.5 ס"מ. גובה הידיות: 15.5 ס"מ בקירוב. מצב בינוני-טוב. קרעים בשוליים, חלקם מתוקנים בעזרת פיסות נייר. ידית אחת ניתקה מן המגילה. כתמים.

Opening100$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 13

auction search

Six Books for Purim – Commentaries and Translations – 19th Century

שישה ספרים לפורים, פירושים ותרגומים – שנות הת"ר:
1. מגלת אסתר עם ביאור הגר"א. וורשא, תרל"ו 1876.
2. מגלת אסתר עם פירוש המלבי"ם. ווילנא, תרל"ה 1874.
3. ספר דברי פורים, שיר סיפורי לפורים, מאת רבי שמחה אריה הלוי. וורשא, [תרמ"א] 1881. רחבו גדול מארכו. מהדורה יחידה.
4. מגלת אסתר עם תרגום לרוסית. ווילנא, תרס"א 1900. איורים מאת גוסטב דורה. מהדורה זו לא מופיעה במפעל הביבליוגרפיה ואינה בספריה הלאומית.
5. ספר סדר פורים, תפלות ופיוטים, מגלת אסתר עם תרגום גרמני. רדלהיים, תרל"ו 1876. בשער: חתימת רבי חיים מיכל מיכלין [תרכ"ז-תרצ"ט, תלמיד חכם מעסקני ובוני ירושלים המפורסמים].
1. מגלת אסתר, קרובן של ישראל, עם שני פירושים מאת רבי אריה ליב פרומקין. ירושלים, תרנ"ג [1873]. שער מעטפת עם תצלומים מהר הזיתים והר הצופים. מהדורה ראשונה.
6 ספרים. גודל ומצב משתנים.

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 14

auction search

Five Books of the Torah – Mantua, 1589-1590

חמישה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ורש"י, חמש מגילות והפטרות. [מנטובה, שמ"ט-ש"נ 1589-1590. דפוס יקומו רופינלו].
עותק חסר. סו-עז, פ-שטו, שכא-תעא, תעג-תקד, תקנט-תקסד, [7], א-מט, נא-נד, נו, נח-סג, סה-סט דפים. במקור: [1], תקסד; [6], פח דף. חסרים דפים: [1], א-סה, עח-עט, שטז-שיז, תעב, תקה-תקנח; נ, נה, נז, סד, ע-פח (הדפים הושלמו בצילום). סך הכל חסרים 148 דפים.
מקור: אוסף ד"ר ישראל מהלמן.

Opening200$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 15

auction search

Five Books of the Torah – Amsterdam, 1667

חמישה חומשי תורה, Biblia Hebraica accuratissima, notis Hebraicis et Lemmatibus Latinis illustrata, a Johanne Leusden, עם הקדמה והערות בלטינית, בעריכת יוהאנס לוסדן. אמשטרדם, [תכ"ז] 1667.
חמישה חומשי תורה מתוך‫ מהדורת התנ"ך השניה בעריכתו של יוהאנס לוסדן.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
דף שער מאוייר בתחריט נאה.
[19], קעח דף. 19 ס"מ. מצב טוב. נייר בהיר ואיכותי. כתמים. עקבות רטיבות בדפים האחרונים. דף השער וחלק מהקונטרס הראשון מנותקים. כריכה ישנה, ללא שדרה. פגמים בכריכה.

Opening200$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 16

auction search

Five Books of the Torah, Five Megillot and Neviim Rishonim – Amsterdam, 1699-1705 – Fine Pocket Edition – Signature of Publisher Rabbi David Nunes Torres

חמשה חומשי תורה, עם חמש מגילות ונביאים ראשונים, בהוצאת המגיה רבי דוד נוניש טוריס. אמשטרדם, [ת"ס-תס"ה 1705-1699].
מהדורת כיס נאה. ארבע הסכמות מרבני אמשטרדם, פרנקפורט ומץ, בהם רבי יוסף שמואל מקראקא אב"ד פרנקפורט.
שני שערים בתחילת הספר. השער הראשון מאוייר בפיתוחי נחושת. שער נפרד לנביאים ראשונים.
בתחתית דף השער הראשון חתימת המו"ל והמגיה: "דוד נוניש טוריס".
[3], ב-קפא, [1], ב-קמב דף. 13 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשולי שלושת הדפים הראשונים, ללא פגיעה בטקסט. כריכת עור עתיקה נאה, פגומה מעט. שדרה מעוטרת.

Opening600$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 17

auction search

Torah, Neviim and Ketuvim – Berlin, 1710-1711 – Four Pocket-Size Volumes

תורה, נביאים וכתובים. ברלין, ת"ע-[תע"א] [1710-1711]. ארבעה כרכים בפורמט כיס (צר ומוארך).
חלק א': [4], 220 עמ'. חלק ב': [1], 187 עמ'. חלק ג': [1], 194 עמ'. חלק ד': [1], 231 עמ'. בחלק א' חסרים קדם-שער, שער עברי (הושלם בצילום אמנותי) ושער לועזי. 11 ס"מ. מצב טוב. כתמים ופגמים קלים. כריכות ישנות עם שדרות עור, נתונות בקופסה תואמת (פגומה).

Opening350$ Sold For350$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 18

auction search

Five Books of the Torah – Frankfurt am Main, 1716

חמישה חומשי תורה, Biblia hebraica, ad optimorum tam impressorum, speciatim Clodii, Leusdenii, Jablonski, Opitii, quam manuscriptorum aliquot codicum fidem collate, עם הקדמה והערות בלטינית, מאת Johann Heinrich Majus. פרנקפורט דמיין, [תע"ו] 1716.
חמשה חומשי תורה, מתוך מהדורת תנ"ך שלמה.
קדם-שער מצויר בפיתוח נחושת.
‫[6] דפים, 10, [2] עמ’; קעח דף.21 ס"מ. נייר איכותי. מצב טוב. כתמים. קמטים בקצות חלק מהדפים. כריכה ישנה, עם פגמים.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Opening250$ Unsold

Auction Online 15 Lot Number 19

auction search

Ezrat HaSofer Devarim Volume – Amsterdam, 1767-1769 – Vocalized Edition – Fine Ornamented Leather Binding

חומש דברים, מהדורת "עזרת הסופר", "תקון סופרים ווי העמודים". עם הגהות אור תורה לרבי מנחם די-לונזאנו, "נכון הוא להגות בו ולהעתיק ממנו ספר תורת ה'". אמשטרדם, [תקכ"ז-תקכ"ט 1767-1769].
קדם-שער מאויר, ובו פרט השנה תקכ"ט. בשער השני פרט השנה תקכ"ז. שער נפרד לחלק ההפטרות, עם פרט השנה תקכ"ח.
למהדורה זו שתי גרסאות, האחת עם ניקוד וטעמים, מספור הפסוקים ומספור הפרקים וגירסה שניה ללא כל אלה. לפנינו המהדורה המנוקדת.
נועד לשמש דוגמה לסדר הכתיבה עבור סופרי סת"ם [על פי המנהג המכונה "ווי העמודים", לפיו כל עמודה בספר התורה מתחילה באות ו']. שירת האזינו נדפסה על דפים רחבים יותר.
[8] דף בסוף עם לוחות וטבלאות לקביעת החדשים והמועדים ולקריאת הפרשיות, בעברית ובלועזית. עם שער מיוחד: לוחות העיבור, Calendario ... em Hebraico & Portuguez ... disposto em elta ordem por Industtria de ... Jeudah Piza... 5529.
[2], [רכג]-רעב, [1]; [3], רצ, [8] דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. דפים כהים ומוכתמים. בלאי בשולי הדפים הרחבים. כריכת עור עתיקה נאה ומעוטרת בעיטורים מוזהבים.

Opening50$ Sold For90$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 20

auction search

Five Books of the Torah – Amsterdam, 1817 – Set of Five Volumes

חמשה חומשי תורה, עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י. אמשטרדם, תקע"ז 1817.
סט בחמשה כרכים. בפורמט קטן ("בכרך קטן ובאותיות גדולות").
5 כרכים. חסרים דפים רלה-רלז מחומש שמות, וצח דפים אחרונים מחומש דברים (בהם חמש מגילות). דפים שכה-שכו, שכט-של בחומש במדבר כרוכים שלא במקומם. 14.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים.

Opening100$ Sold For180$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 21

auction search

Five Books of the Torah – Tikun Sofrim, Torat Emet – Amsterdam, 1827 – Set of Five Volumes

חמשה חומשי תורה - תיקון סופרים, תורת אמת; עם פירוש רש"י, הפטרות ותפילות לשבת. אמשטרדם, תקפ"ז [1827]. סט בחמשה כרכים.
5 כרכים. בחומש במדבר - הדף שלאחר השער השני, וכן 6 הדפים האחרונים, אינם רשומים במפעל הביבליוגרפיה. 18 ס"מ. מצב כללי טוב, כתמים ובלאי. חלק מהדפים בחומש שמות מנותקים. שלשה מהחומשים כרוכים בכריכות עור עתיקות, פגומות.

Opening100$ Sold For200$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 22

auction search

Derech Selula Five Book of the Torah – Fürth, 1824 – Set of Five Volumes

חמשה חומשי תורה דרך סלולה. פיורדא, תקפ"ד [1824]. סט בחמשה כרכים.
החומש כולל את תרגום אונקלוס, פירוש רש"י, תרגום אשכנזי וה"באור" מאת משה מנדלסון, עם "תקון סופרים", הפטרות וחמש מגילות. שני שערים לכל חומש. השער השני מאוייר בארון הברית ושני לוחות הברית במרכזו ומעליו שני הכרובים, וסביב להם סמלי השבטים.
5 כרכים. בראשית: [3], 10; קעז דף; 13, [1] עמ'; [קפא]-רכט, רכח-רמב; לב דף. דף 5, מהספירה הראשונה, מנותק וקרוע בשוליו עם חיסרון בטקסט. שמות: [1], 8 עמ'; קס, [4], קסה-קפד, קפז-ריד; ל, [2] דף. חסר דף השער הראשון והדף שלפני דף קסה (דף זה הושלם בסוף החומשים במדבר-דברים). ויקרא: [3], קפח; כד, [2] דף. במדבר: [2], קמו; טז, [2] דף. דברים: [3], קלה, קלח-קפ; טז, [3] דף. 24.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. כריכות מקוריות, פגומות בחלקן.

Opening100$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 23

auction search

Two Books – Printed in London – 18th-19th Centuries

שני ספרים מדפוסי לונדון בשנות הת"ק:
1. תקון סופרים, ספר דברים, עם ווי העמודים, הפטרות ותרגום לאנגלית. לונדון, [תקמ"ז 1787].
שער מאוייר ושער באנגלית. תרגום לאנגלית, עמוד מול עמוד.
[127; 32] דף. 20.5 ס"מ. מצב טוב. נייר איכותי. כתמים. כריכת עור מנותקת ומפורקת, עם פגמים.
2. מחזור לחג השבועות, כמנהג פולין, עם תרגום והערות באנגלית. לונדון, [תקס"ז 1807].
שער מאוייר ושני שערים בעברית ובאנגלית. תרגום לאנגלית, עמוד מול עמוד.
[1], 185, [7] דף. 22.5 ס"מ. מצב משתנה, רוב הדפים במצב טוב. כ-10 דפים באמצע הספר עם קרעים רבים, עם חסרון ופגיעה בטקסט, חלקם מנותקים. כתמים. בלאי בחלק מהדפים. קרעים קלים. חיתוך דפים מוזהב. כריכת עור עתיקה עם עיטורים מוזהבים, ללא שדרה (מודבקת בנייר דבק).

Opening80$ Sold For100$ Including buyers premium

Auction Online 15 Lot Number 24

auction search

Torah Neviim and Ketuvim – Leipzig, 1838

תורה, נביאים וכתובים, Biblia Hebraica, ad optimas editiones inprimis Everardi van der Hooght ex recensione Aug. Hahnii expressa. עם מבוא בלטינית, מאת Ern. Fr. Car. Rosenmüller. לייפציג, [תקצ"ח] 1838.
בסוף הספר לוח ההפטרות כמנהג כל הקהילות, ומספר דפים בלטינית ועברית
VI, 1036 עמ'. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. דף מגן קדמי ואחורי צבעוניים, מצויירים ביד. כריכת קלף מעוטרת ומצויירת, נאה. פגמים קלים בכריכה.

Opening200$ Sold For260$ Including buyers premium
Show 24 of 452 Lots

Sign up for the Kedem Newsletter!

Sell / Buy at Kedem

Our specialists will provide you with a free estimate for your items. No commitment on your part.

How to Sell?

Enhance your existing collection with exciting new items or start a new collection today.

How to Buy?